Bestuur

Bestuur

Annie Koning, voorzitter

Antoinet v.d. Bijl, secretaris,

Gré Seijts, penningmeester

Jan de Waart, boekingen

Frans Bes, muziek